Poradenství

26.10.2011 11:52
Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů zavedla nový odvod z elektřiny ze slunečního záření. Předmětem odvodu je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. Od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. Sazba odvodu činí 26 % z výkupní ceny nebo 28 % ze zeleného bonusu. Poplatníkem odvodu je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Plátcem odvodu je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. Plátce (provozovatel přenosové soustavy) je povinen odvod srazit nebo vybrat od poplatníka (výrobce elektřiny ze slunečního záření) a odvést správci daně do 25 dnů po skončení odvodového období; ve...
<< 1 | 2

GPS 49°49’48.52“N 16°57’23.88“E

Účetní a daňová kancelář Dubicko -  Šumperk

MiRyz Soft - ochranná známka pro zpracování dat, poskytování software, vedení účetnictví a ostatní administrativní agendy

1990 - 2010

13.10.2010 se dceřinná firma MiRyz Soft s.r.o. stala finalistou krajského kola soutěže Vodafone Firma roku 2010 Olomouckého kraje a držitelem titulu ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU Olomouckého kraje 2010

Kontakt

Bc. Miluše Rýznarová – MiRyz Soft Nová ulice 304, 789 72 Dubicko tel.: +420 583 449 036 kancelář
+420 583 449 037 osobní linka daňového poradce
ID datové schránky: wpjeuj7
ryznarova.miluse@iex.cz